Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Comisia Europeană: creşterea finanţării pentru educaţie, tineret şi creativitate va stimula crearea de locuri de muncă

În cadrul strategiei sale de stimulare a ocupării forţei de muncă, Comisia Europeană are drept obiectiv aproape dublarea numărului de tineri, profesori şi cercetători care primesc burse UE pentru a învăţa şi pentru a se forma în străinătate, de la 400 000 de beneficiari pe an în prezent, la aproape 800 000 în viitor.

În cadrul strategiei sale de stimulare a ocupării forţei de muncă, Comisia Europeană are drept obiectiv aproape dublarea numărului de tineri, profesori şi cercetători care primesc burse UE pentru a învăţa şi pentru a se forma în străinătate, de la 400 000 de beneficiari pe an în prezent, la aproape 800 000 în viitor. Acesta este unul dintre obiectivele-cheie care stau la baza creşterii semnificative a investiţiilor UE pentru educaţie, tineret şi creativitate propusă de Comisie în planul său de buget pentru 2014-2020, a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, Androulla Vassiliou. Îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale şi sprijinirea persoanelor în obţinerea competenţelor adecvate este esenţială pentru satisfacerea viitoarelor necesităţi de locuri de muncă şi pentru lupta împotriva sărăciei. De asemenea, o mai mare investiţie în industriile creative va stimula oportunităţile de angajare într-un sector care reprezintă 4,5 % din PIB-ul UE şi 3,8 % din ocuparea forţei de muncă.

Vorbind la lansarea unui nou raport privind politica de alfabetizare, („Predarea citirii în Europa”, a se vedea IP/11/846), comisarul Vassiliou a făcut următoarele comentarii: „Acest buget reprezintă o veste excelentă pentru persoanele şi organizaţiile active în educaţie, creativitate şi inovare. Investirea în aceste domenii reprezintă unul dintre cele mai bune planuri de afaceri şi ocupare a forţei de muncă pentru viitorul Europei. Dorim să încurajăm mai multe persoane să profite de ocazia de a învăţa, de a lucra sau de a participa la acţiuni de voluntariat în străinătate, pentru că această experienţă este de nepreţuit pentru dezvoltarea competenţelor şi pentru perspectiva ocupării unui loc de muncă. Ne concentrăm pe măsuri cu valoare adăugată care contribuie la obiectivele Europa 2020 de creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.”

Ca parte a propunerii Comisiei, un nou program pentru educaţie, formare profesională şi tineret va aloca 15,2 miliarde EUR (+ 73 %) pe o perioadă de şapte ani. În plus faţă de creşterea valorii burselor pentru studiu şi formare profesională, acesta va viza sprijinirea modernizării sistemelor de educaţie, intensificarea cooperării transfrontaliere între instituţiile de învăţământ şi reformele politice. Aceasta este cea mai mare creştere din propunerea de buget, care subliniază prioritatea acordată investiţiilor în cunoaştere, pentru viitorul Europei.

Noul program „Europa creativă”, care va cuprinde actualele programe Cultura, MEDIA şi MEDIA Mundus, va sprijini sectoarele culturale şi creative cu un buget de 1,6 miliarde EUR (+ 37 %). Acesta se va concentra pe sprijinirea organizaţiilor şi întreprinderilor care funcţionează transfrontalier şi sunt puternic legate de promovarea diversităţii culturale şi lingvistice.

Institutul European de Inovare şi Tehnologie şi Acţiunile Marie Curie, care sprijină dezvoltarea de competenţe, precum şi formarea profesională şi dezvoltarea carierei pentru cercetători, vor face parte din noua strategie „Orizont 2020” a UE pentru cercetare şi inovare care va primi 80 de miliarde EUR + (46 %) conform propunerii de buget. Obiectivul îl reprezintă stimularea competitivităţii Europei pe plan mondial şi sprijinirea creării de locuri de muncă şi idei pentru mâine.

Etapele următoare

Comisia va prezenta la toamnă propuneri detaliate pentru noile programe.

Context

Educaţie, formare profesională şi tineret În prezent, aproximativ 400 000 de tineri, studenţi, profesori şi cercetători beneficiază anual de burse UE pentru studiu, formare profesională şi activităţi de voluntariat în străinătate. Dar cererea de locuri este foarte mare şi unul din doi solicitanţi este respins din cauza resurselor insuficiente. Noul program ar permite UE să sprijine până la 800 000 de persoane pe an. Această investiţie va fi, de asemenea, un catalizator pentru modernizarea universităţilor, instituţiilor de formare profesională şi şcolilor. Programul va oferi UE mijloacele pentru a sprijini în mai bune condiţii cooperarea între instituţiile de învăţământ şi lumea muncii.

Programul va permite UE să sprijine statele membre în conceperea şi aplicarea de politici şi reforme ale educaţiei eficiente şi în transferul abordărilor inovatoare către alţii. De asemenea, Comisia propune să se elaboreze, în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii, un program prin care să se ofere împrumuturi garantate pentru studenţii de master în vederea unui curs complet de licenţă în străinătate. Acest program „Erasmus pentru Master” ar aborda o lipsă actuală în sprijinul financiar.

Programul pentru educaţie, formare profesională şi tineret va include un subprogram pentru sport, concentrat asupra abordării ameninţărilor transnaţionale precum dopingul, violenţa şi rasismul în sport, asupra dezvoltării de cariere duale pentru atleţi şi asupra sprijinirii organizaţiilor de la nivelul de bază.

Europa creativă

Programul „Europa creativă” va contribui la conservarea patrimoniului cultural şi la intensificarea circulaţiei lucrărilor creative în interiorul şi în afara UE. De asemenea, Comisia va propune un instrument financiar gestionat de Banca Europeană de Investiţii pentru asigurarea de finanţare a datoriilor şi a capitalurilor proprii în industriile culturale şi creative. Programul va juca un rol important în stimularea cooperării transfrontaliere, promovând învăţarea reciprocă şi profesionalizând aceste sectoare.

Sprijinul UE în sectorul creativ are un efect semnificativ de pârghie în atragerea de investiţii publice şi private suplimentare. Aceasta îmbunătăţeşte competitivitatea, mai ales în ceea ce priveşte micile întreprinderi, contribuie la crearea de oportunităţi de angajare şi la inovare, precum şi la dezvoltarea locală şi regională.

Un mai bun raport calitate-preţ

Programele UE existente în educaţie şi tineret au avut mare succes în stimularea mobilităţii. De exemplu, 2,5 milioane de studenţi au beneficiat de pe urma sprijinului UE pentru studii şi stagii în întreprinderi în alte ţări, prin intermediul programului Erasmus.

Finanţarea prin noile programe va fi completată printr-un sprijin semnificativ pentru educaţie, formare profesională şi cultură prin intermediul „Orizont 2020” şi prin fonduri structurale. De exemplu, în actualul buget (2007-2013), s-au cheltuit aproximativ 72,5 miliarde EUR pentru educaţie şi formare în toate regiunile Europei şi niveluri similare de cheltuieli pot fi preconizate pentru viitor.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/110711_finatare_educatie_ro.htm

Comments are closed.