Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Hărţi online cu principalele surse difuze de poluare atmosferică

Registrul european are ca scop să-i ajute pe europeni să se implice activ în luarea deciziilor referitoare la mediu. Noile hărţi online publicate astăzi de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu, în strânsă cooperare cu Centrul Comun de Cercetare (serviciul ştiinţific intern al Comisiei), permit pentru prima dată cetăţenilor să localizeze principalele surse difuze de poluare atmosferică, precum transporturile şi aviaţia. Noul set de 32 de hărţi indică locurile în care se emit anumiţi poluanţi, cum ar fi oxizii de azot şi pulberile în suspensie şi completează datele existente cu privire la emisiile generate de instalaţii industriale individuale, disponibile în Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR). Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Cunoaşterea este esenţială pentru credibilizarea acţiunilor noastre şi pentru informarea cetăţenilor europeni. Aceste hărţi demonstrează un angajament autentic pentru a face mai bine înţeleasă originea poluării atmosferice.”

Profesorul Jacqueline McGlade, director executiv al Agenţiei Europene de Mediu, a adăugat: „Poluarea atmosferică reprezintă o ameninţare gravă pentru sănătate, în special pentru grupurile vulnerabile, cum sunt copiii şi persoanele suferind de afecţiuni pulmonare. Graţie informaţiilor pe care le conţin referitoare la poluarea atmosferică generată de transporturi, de gospodării şi de alte surse din mediul cotidian, aceste hărţi le oferă cetăţenilor posibilitatea de a acţiona în acest sens şi îndeamnă autorităţile să ia măsuri pentru ameliorarea situaţiei ” EPRTR, lansat în 2009 pentru a îmbunătăţi accesul la informaţii de mediu, conţine deja date raportate de instalaţii industriale individuale (surse punctuale) şi, începând de astăzi, informaţii privind emisiile generate de transportul rutier, de transportul naval, de aviaţie, de sectorul încălzirii clădirilor, de agricultură şi de micile întreprinderi (surse difuze). Sursele difuze de poluare sunt larg răspândite şi/sau concentrate în zone foarte populate. Un număr mare de emisii cu volum redus, generate de case şi vehicule, reprezintă împreună o mare sursă difuză de poluare, în special în oraşe. Noul set cuprinzător de 32 de hărţi le permite europenilor să localizeze sursele de poluanţi, la o scară de 5 km pe 5 km. Hărţile conţin detalii privind oxizii de azot (NOX), oxizii de sulf (SOX), monoxidul de carbon (CO), amoniacul (NH3) şi pulberile în suspensie (PM10).

Ce arată hărţile?

Deşi datele privind calitatea aerului sunt puse la dispoziţia publicului atât de furnizorii de date europeni, cât şi de cei naţionali , aceste date nu oferă informaţii cu privire la diversele surse de poluare. Noile hărţi atrag atenţia asupra emisiilor locale de poluanţi atmosferici şi le permit cetăţenilor să vizualizeze în detaliu zona în care locuiesc. În plus, experţii în calitatea aerului pot utiliza datele în cadrul activităţii de modelare, analizând astfel consecinţele emisiilor locale asupra mediului. Hărţile referitoare la distribuţia spaţială indică, de exemplu, existenţa unor mari focare de emisii de amoniac (NH3) provenind din agricultură pe valea râului PO (Italia), în Bretania (Franţa) şi în ţările Benelux. Nivelurile ridicate ale emisiilor de amoniac sunt nocive pentru mediu, contribuind la acidificarea şi la eutrofizarea solului şi a apelor dulci. De asemenea, hărţile indică nivelurile emisiilor de NOX şi de PM10 generate de transportul rutier în marile zone urbane şi de-a lungul principalelor reţele rutiere. În oraşe, transportul rutier, în special, contribuie semnificativ la creşterea nivelurilor de PM10 în aerul pe care-l respirăm.

Context

În 2003, părţile la Convenţia de la Aarhus – inclusiv UE – au adoptat protocolul privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi (PRTR), care a intrat în vigoare la 8 octombrie 2009. UE a depăşit cerinţele protocolului PRTR, solicitând statelor membre să raporteze informaţii referitoare la cinci poluanţi suplimentari adăugaţi la lista celor 85 de substanţe şi impunând praguri de raportare mai stricte pentru alţi şase. Informaţiile din E-PRTR sunt actualizate în luna mai a fiecărui an. Pe lângă datele referitoare la cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, registrul conţine si date referitoare la Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Serbia a început să transmită rapoarte către E-PRTR în 2011. În prezent, site-ul web al E-PRTR include noile informaţii privind principalii poluanţi atmosferici generaţi din surse difuze pentru anul 2008. În anii următori vor fi incluse informaţii suplimentare cu privire la emisiile din surse difuze în apă şi sol.

Despre Agenţia Europeană de Mediu (AEM)

AEM are sediul la Copenhaga. Agenţia contribuie la realizarea de îmbunătăţiri semnificative şi măsurabile în ceea ce priveşte mediul înconjurător din Europa, furnizând factorilor de decizie politică şi publicului informaţii rapide, orientate, pertinente şi fiabile.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul web si AEM.

Despre Centrul Comun de Cercetare (JRC)

Centrul Comun de Cercetare (JRC) este serviciul ştiinţific intern al Comisiei Europene, a cărui misiune este de a furniza asistenţă tehnică şi ştiinţifică orientată spre client, pentru elaborarea, dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea politicilor UE. Baza de date privind emisiile pentru cercetări atmosferice globale a JRC (Emissions Database for Global Atmospheric Research – EDGAR) prezintă tendinţele mondiale în materie de emisii antropice de gaze cu efect de seră şi de poluanţi atmosferici, la o scară de aproximativ 10 km pe 10 km.

Pagini Utile

Pentru a consulta hărţile, accesaţi pagina web:

http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul web:

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Pentru informaţii suplimentare cu privire la politica UE în domeniul aerului, consultaţi site-ul web:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Sursa:http://ec.europa.eu/romania/news/harta_poluare260511_ro.htm

Comments are closed.