Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

UE va consolida drepturile cetăţenilor la protecţie şi asistenţă consulară în ţările terţe

În situaţii de urgenţă sau de criză, precum cele din Japonia, Libia sau Egipt, cetăţenii UE aflaţi în străinătate au dreptul de a solicita asistenţă de la orice consulat sau ambasadă UE, în cazul în care statul membru din care provin nu este reprezentat în ţara respectivă.De asemenea, statele membre ale UE au obligaţia de a ajuta la evacuarea cetăţenilor, în aceleaşi condiţii ca cele destinate propriilor cetăţeni. Tratatele UE şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează acest drept, care este un element esenţial al cetăţeniei UE. Protecţia se referă şi la situaţii curente, cum ar cazul unui paşaport furat, al unui accident grav sau al unei probleme de sănătate. Cu toate acestea, mulţi dintre europeni nu cunosc existenţa acestui drept. Având în vedere că din ce în ce mai mulţi cetăţeni trăiesc, călătoresc şi muncesc în străinătate (europenii efectuează în fiecare an peste 90 de milioane de călătorii în afara UE, iar peste 30 de milioane de europeni locuiesc în ţări terţe), este mai important decât oricând ca acest drept să fie cunoscut.

În Comunicarea de astăzi privind politica în materie de protecţie consulară în ţările terţe, Comisia Europeană instituie acţiuni concrete privind modul în care cetăţenii UE pot fi sensibilizaţi cu privire la drepturile de care dispun. Anul viitor, Comisia va propune măsuri de coordonare pentru a facilita protecţia consulară cotidiană a cetăţenilor. În plus, Comisia lansează în prezent un site internet specializat în domeniul protecţiei consulare. Acest site furnizează adresele misiunilor consulare sau diplomatice în ţările din afara UE şi oferă acces la serviciile de consultanţă în materie de călătorie oferite de toate statele membre.

„Europenii fac eforturi să sprijine persoanele din Japonia şi Libia, care se confruntă cu situaţii naţionale de urgenţă”, a afirmat Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european pentru justiţie. „În contextul acestor provocări, putem vedea în acţiune solidaritatea europeană. Statele membre se sprijină reciproc pentru a-şi evacua cetăţenii. Având în vedere că din ce în ce mai mulţi cetăţeni ai UE muncesc şi călătoresc în străinătate, este esenţial ca toţi cetăţenii să ştie unde şi cum pot obţine ajutor în cazul unei situaţii de criză, indiferent de locul în care se află în lume şi indiferent de cetăţenia lor”.

Numărul cetăţenilor UE care călătoresc în ţări terţe este în creştere, cu peste 90 de milioane de călătorii efectuate în 2008, faţă de peste 80 de milioane în 2005. Peste 30 de milioane de cetăţeni ai UE s-au stabilit definitiv într-o ţară terţă, însă toate cele 27 de state membre sunt reprezentate diplomatic doar în trei ţări (Statele Unite, China şi Rusia).

Sondajele de opinie arată că europenii au aşteptări mari de a obţine asistenţă în străinătate. 62 % se aşteaptă la acelaşi tip de ajutor din partea ambasadei unei ţări UE ca şi cel pe care l-ar primi de la ambasada propriei ţări (a se vedea anexa). Cu toate acestea, mulţi europeni şi funcţionari consulari nu sunt la curent cu dreptul la o astfel de protecţie pe care îl au cetăţenii UE. Comisia va spori gradul de sensibilizare în rândul cetăţenilor UE şi al funcţionarilor consulari privind dreptul de a apela la ambasadele/consulatele altor state membre decât cele de origine, modul în care se pot obţine aceste facilităţi şi tipul de ajutor care poate fi oferit. Statele membre şi-ar putea informa cetăţenii în legătură cu acest drept la eliberarea noilor paşapoarte. 20 de state membre au decis deja să urmeze această abordare .

Evenimentele recente din Japonia, Libia şi Haiti au demonstrat importanţa sprijinului consular pentru cetăţenii străini blocaţi în străinătate în situaţii de criză. În momentul declanşării crizei, în Libia se aflau aproximativ 6 000 de cetăţeni ai UE, dar numai opt dintre statele membre au o reprezentanţă în această ţară. La 9 martie 2011, erau încă prezenţi 1 345 de cetăţeni ai UE. Ajutorul a fost coordonat prin teleconferinţe şi prin site-ul internet securizat al Centrului comun de situaţii al UE. Statele membre au furnizat cetăţenilor altor state membre documente de călătorie provizorii şi au pus la dispoziţia unor cetăţeni din afara UE locuri în aeronavele de evacuare. În Haiti, aproximativ 2 700 de cetăţeni ai UE au fost afectaţi de seismul din 2010, însă numai jumătate dintre ţările UE aveau acolo o reprezentanţă diplomatică. În Japonia, unde singurele state fără reprezentanţă sunt Malta şi Cipru, aproximativ 1 000 de cetăţeni au contactat serviciile consulare naţionale şi au solicitat asistenţă pentru a părăsi Japonia. Germania a ajutat la evacuarea din oraşul Sendai a cetăţenilor germani şi a cel puţin 18 cetăţeni ai UE, cu ajutorul unui autobuz închiriat.

Solidaritatea europeană a avut o importanţă capitală în cazul acestor situaţii de urgenţă. În Libia, UE a acţionat rapid şi a activat mecanismul de protecţie civilă, care sprijină coordonarea şi cofinanţarea costurilor de transport pentru evacuare. Ca rezultat, Ungaria – pentru a da un exemplu – a transportat cu avionul din Tripoli 29 de români, 27 de maghiari, 20 de bulgari, opt germani, şase cehi şi şase alţi cetăţeni UE şi din afara UE. Niciun cetăţean UE nu ar trebui abandonat. Delegaţiile UE, ca parte a Serviciului European de Acţiune Externă, pot sensibiliza cetăţenii cu privire la protecţia statelor membre şi pot oferi sprijin. Aceasta s-a întâmplat deja în timpul crizei din 2009 din Gaza, când aproape 100 de persoane au fost evacuate în autobuze blindate cu ajutorul delegaţiei UE.

Având o importanţă crucială într-o situaţie de criză, dreptul la protecţie consulară se referă şi la situaţii mai obişnuite, cum ar cazul unui paşaport pierdut sau furat, al unui accident grav sau al unei probleme de sănătate ori în urma suportării consecinţelor săvârşirii unei infracţiuni cu violenţă. Cu toate acestea, legislaţia statelor membre în materie consulară variază. În funcţie de ţara căreia un cetăţean UE decide să i se adreseze, nivelul de protecţie oferit poate să difere. Statele membre pot acorda asistenţă financiară în principal pentru sume mici (de exemplu, pentru un zbor de întoarcere acasă sau pentru cazare la hotel).

Statul membru care oferă asistenţă trebuie să solicite autorizarea prealabilă din partea ţării de origine, care apoi trebuie să ramburseze statul membru care a oferit asistenţă. Țara de origine a cetăţeanului poate apoi solicita rambursarea de la cetăţeanul în cauză. Statele membre primesc compensaţii şi în cazul în care evacuează cetăţeni UE nereprezentaţi. Cu toate acestea, normele actuale privind rambursarea nu sunt aplicate frecvent în practică. Pentru a asigura asistenţa în mod egal pentru cetăţenii UE nereprezentaţi şi pentru a încuraja statele membre să îşi asume un rol mai activ în timpul crizelor în care nu sunt implicaţi cetăţenii proprii, Comisia examinează în prezent modul în care se pot facilita şi simplifica în continuare procedurile de rambursare.

De asemenea, Comisia va prezenta propuneri legislative în următoarele 12 luni cu scopul de: a spori gradul de securitate juridică în ceea ce priveşte domeniul de aplicare, condiţiile şi procedurile legate de protecţia consulară şi de a optimiza utilizarea resurselor, inclusiv în situaţii de criză; a institui măsurile de coordonare şi cooperare necesare pentru a facilita protecţia consulară cotidiană pentru cetăţenii UE nereprezentaţi şi de a aborda problema compensaţiilor financiare în materie de protecţie consulară în situaţii de criză.

Tratatele UE garantează tuturor cetăţenilor UE dreptul la tratament egal în materie de protecţie din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru, atunci când călătoresc sau locuiesc pe teritoriul unei ţări terţe în care propria ţară nu este reprezentată [a se vedea articolul 20 alineatul (2) litera (c) şi articolul 23 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi articolul 46 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene]. În aproape toate ţările lumii, cel puţin un stat al UE nu este reprezentat. În Raportul privind cetăţenia din luna octombrie 2010Raportul privind cetăţenia din luna octombrie 2010 (a se vedea IP/10/1390 şi MEMO/10/525), Comisia s-a angajat să sporească eficacitatea dreptului cetăţenilor UE de a beneficia de asistenţă în ţări terţe, inclusiv în situaţii de criză, din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale tuturor statelor membre, prin propunerea unor măsuri legislative şi prin mai buna informare a cetăţenilor prin intermediul unui site internet specializat şi al unor măsuri de comunicare specifice.

Dispoziţii relevante din tratat:

Articolul 20 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

1. Se instituie cetăţenia Uniunii. Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci se adaugă acesteia.

2. Cetăţenii Uniunii au drepturile şi obligaţiile prevăzute în tratate.

Aceştia se bucură, printre altele, de:

dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru ai cărui resortisanţi sunt nu este reprezentat, de protecţie din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat;

Aceste drepturi se exercită în condiţiile şi limitele definite prin tratate şi prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.

Articolul 23 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări terţe în care nu este reprezentat statul membru al cărui resortisant este, de protecţie din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui stat. Statele membre adoptă dispoziţiile necesare şi angajează negocierile internaţionale necesare în vederea asigurării acestei protecţii.

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare şi de cooperare necesare pentru a facilita această protecţie.

Articolul 46 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Protecţia diplomatică şi consulară Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru, al cărui resortisant este, nu este reprezentat, de protecţia autorităţilor diplomatice sau consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/230311_drepturi_asistenta_consulara_ro.htm

Comments are closed.