Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Comisia lanseaza un grup de experti la nivel inalt privind alfabetizarea

Unul din cinci adolescenti in varsta de 15 ani din Europa, precum si numerosi adulti, sunt lipsiti de competente de baza in ce priveste cititul si scrisul, acest lucru ingreunandu-le sarcina de a gasi un loc de munca si plasandu-i intr-o situatie de risc din punct de vedere al excluziunii sociale.

Pentru a contribui la combaterea acestui fenomen, Comisia Europeana a instituit un grup independent de experti pentru identificarea de modalitati de îmbunatatire a gradului de alfabetizare. Grupul, care s-a reunit pentru prima data astazi la Bruxelles, este prezidat de Prin?esa Laurentien a Tarilor de Jos, Trimis Special în domeniul Alfabetizarii pentru Dezvoltare din partea Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO). Ministrii UE au stabilit ca obiectiv reducerea procentului de elevi având dificultati la citire, matematica si stiinte la mai pu?in de 15% pâna în 2020.

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educa?ie, cultura, multilingvism si tineret, a declarat: „Lansarea acestui grup marcheaza startul unei campanii în întreaga Europa pentru abordarea cauzelor profunde ale nivelurilor scazute de alfabetizare. Prea multi europeni se regasesc blocati în afara pietei locurilor de munca si le este greu sa contribuie pe deplin în societate pentru ca le lipsesc competen?ele de baza în ce priveste cititul ?i scrisul. Daca dorim sa ne atingem obiectivele din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru cre?tere inteligenta ?i favorabila incluziunii, trebuie sa ac?ionam imediat pentru abordarea acestei probleme.”

Printesa Laurentien a adaugat: „Salut cu caldura aceasta ini?iativa pentru ca era ?i timpul ca Europa sa abordeze deschis realitatea deranjanta a nivelurilor ridicate de analfabetism din interiorul frontierelor sale. Aceasta ini?iativa va contribui la combaterea unui tabu ce exista pâna în ziua de astazi, si anume: faptul ca analfabetismul împiedica cre?terea economica ?i incluziunea. Prin combaterea analfabetismului, suntem în masura sa contribuim cu solu?ii si într-o serie de alte domenii, precum saracia, capacitatea de inser?ie profesionala ?i via?a sanatoasa. Împreuna cu exper?ii, speram sa oferim o viziune îndraznea?a asupra aspectelor ce trebuie abordate ?i asupra modului în care alfabetizarea ne poate ajuta sa cream atât economii puternice ?i competitive, precum ?i societa?i sanatoase în cadrul UE.

Cresterea nivelurilor de alfabetizare în Europa

Ultimele rezultate ale Programului Interna?ional pentru Evaluarea Elevilor (PISA), o ancheta efectuata la nivel mondial privind performan?ele adolescen?ilor în vârsta de 15 ani la citire, matematica ?i ?tiin?e, arata ca unul din cinci, respectiv 20 %, are competen?e scazute în ce priveste cititul. Rezultatele, compilate la fiecare trei ani de catre Organiza?ia pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economica (OCDE), arata ca situatia în Europa s-a îmbunata?it u?or din 2000 si pâna în prezent. Dar va fi nevoie de eforturi suplimentare pentru ca ?arile UE sa î?i atinga obiectivul de a avea mai pu?in de 15% din tineri cu performan?e scazute la citire, matematica ?i ?tiin?e, pâna în 2020.

În cazul adul?ilor, necesitatea de a ac?iona este la fel de urgenta. Aproape 80 de milioane de adul?i din Europa – o treime din for?a de munca – au doar competen?e scazute sau de baza în domeniu, iar estimarile arata ca procentajul de locuri de munca pentru care sunt necesare înalte calificari va cre?te la 35% pâna la sfâr?itul deceniului, fa?a de 29% în prezent. Cititul ?i scrisul sunt competen?e esen?iale, nu în ultimul rând pentru ca reprezinta cheia catre continuarea procesului de înva?are.

Planurile UE de cre?tere a nivelurilor de alfabetizare se leaga de doua dintre ini?iativele prioritare din cadrul Strategiei Europa 2020, respectiv „Tineret în mi?care” ?i „Agenda pentru noi competen?e ?i locuri de munca”, ambele destinate sa îmbunata?easca nivelurile de competen?e în Europa printr-o mai buna calitate a educa?iei ?i formarii.

Obiectivul grupului la nivel înalt privind alfabetizarea

Obiectivul grupului la nivel înalt privind alfabetizarea este de a conferi vizibilitate ?i importan?a politica problematicii îmbunatatirii gradului de alfabetizare în Europa. El va analiza dovezile ?tiin?ifice ?i va evalua politicile care func?ioneaza cel mai bine. Cei 11 membri ai grupului sunt exper?i în domeniul alfabetizarii, provenind din mediul academic, politic ?i de afaceri.

Pa?ii urmatori

Grupul la nivel înalt se va întruni cu regularitate pe parcursul urmatoarelor 18 luni ?i va prezenta Comisiei propuneri de politici în domeniu la mijlocul anului 2012. Pe baza propunerilor grupului, comisarul Vassiliou va prezenta, în toamna anului 2012, recomandari mini?trilor educa?iei. Pe aceasta baza, statele membre ?i Comisia vor dezvolta pe mai departe ini?iativa ca parte a cadrului lor strategic de cooperare în domeniul educa?iei ?i formarii („Educa?ie ?i formare 2020”).

Sursa:http://ec.europa.eu/romania/news/grup_alfabetizare_ro.htm

Informa?ii suplimentare:

Comisia Europeana:Educa?ie ?i formare

Comisia Europeana: Europa 2020

Comments are closed.