Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Mediu: Comisia îndeamna România sa respecte legislatia europeana de protectie a naturii

Comisia Europeana a solicitat României sa se ocupe de aspectele necorespunzatoare ale protectiei mediului natural din zona Sulinei si a Deltei Dunarii, una dintre cele mai importante zone umede ale Europei. Comisia este preocupata de procedurile deficitare de evaluare a impactului potential al dezvoltarii turismului în aceasta zona care face parte din reteaua Natura 2000. Solicitarea Comisiei, la recomandarea comisarului pentru mediu Janez Potocnik, ia forma unui aviz motivat, în conformitate cu procedurile de încalcare a dreptului Uniunii Europene. Daca în termen de doua luni autoritatile nu informeaza Comisia cu privire la masurile luate în vederea asigurarii respectarii legislatiei UE în materie, Comisia poate transmite cauza Curtii Europene de Justitie.

Autoritatile române au autorizat un proiect de dezvoltare a unor obiective turistice în Delta Dunarii, pe coasta româna a Marii Negre. Proiectul de dezvoltare a plajei Sulina vizeaza construirea unor spatii recreative, a unui punct de prim ajutor si a unei infrastructuri de comunicatii într-o zona care face parte din reteaua Natura 2000 si care este protejata în temeiul directivei Pasari si al directivei Habitate.Comisia a constatat existenta unor deficiente ale studiului de impact asupra mediului efectuat în scopul evaluarii potentialelor efecte negative ale proiectului asupra habitatelor si speciilor locale de pasari. Acest tip de proiecte este permis în perimetrul retelei Natura 2000 numai daca exista certitudinea ca nu va afecta negativ integritatea sitului respectiv sau daca prezinta un interes public preponderent, caz în care trebuie sa se ia masuri compensatorii. Daca studiul de impact asupra mediului este deficitar, se exclude certitudinea necesara, iar proiectului nu i se poate da unda verde. Comisia este de parere ca lucrarile vor avea un efect negativ asupra unui numar de habitate si specii protejate.

În mai 2010, Comisia a solicitat clarificari din partea României (a se vedea IP/10/526). Desi autoritatile române au furnizat informatii suplimentare cu privire la impactul potential al proiectelor, Comisia este de parere ca evaluarea realizata de autoritatile nationale nu spulbera îndoielile referitoare la efectele negative majore ale lucrarilor propuse. Din datele aflate la dispozitia Comisiei reiese ca proiectul a avut deja un impact negativ asupra unei specii endemice (Centaurea pontica) protejate în temeiul directivei Habitate si asupra unui habitat protejat (pajisti saraturate mediteraneene). Prin urmare, Comisia transmite României un aviz motivat, în conformitate cu procedurile de încalcare a dreptului Uniunii Europene.

Istoricul dosarului

Natura Europei este ocrotita prin doua acte legislative fundamentale – directiva Pasari si directiva Habitate. În temeiul directivei Pasari, statele membre sunt obligate sa desemneze ca arii de protectie speciala (APS) toate siturile identificate ca fiind cele mai adecvate pentru conservarea speciilor de pasari salbatice. Directiva Habitate solicita statelor membre sa desemneze situri de importanta comunitara (SIC) pentru conservarea tipurilor de habitate naturale si sa ocroteasca diferitele specii repertoriate. Împreuna, APS si SIC alcatuiesc reteaua de zone protejate Natura 2000, cel mai important instrument al Uniunii Europene de conservare a habitatelor naturale, precum si a speciilor de animale si a soiurilor de plante din perimetrul acestora.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/270111_protectia_mediului_delta_dunarii_ro.htm

Comments are closed.