Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Europa s-a angajat pe calea crearii unei societati axate pe reciclare, dar aceasta evolutie poate fi accentuata

Comisia Europeana a publicat în 19.01.2011 un raport privind realizarile statelor membre în materie de prevenire si reciclare a deseurilor. Raportul arata ca unele state membre au facut progrese notabile, dar ca, în ansamblu, suntem inca departe de a realiza obiectivul pe termen lung de a deveni o „societate axata pe reciclare”, adica o societate care produce o cantitate minima de deseuri folosite ulterior ca resurse

Comisarul european pentru mediu, Janez Potocnik, a afirmat: „Vechiul meu telefon mobil con?ine aur, platina, paladiu ?i cupru,resurse care sunt destul de rare în Europa.O tona de telefoane mobile ar con?ine aproximativ 280 de grame de aur, 140 de grame de platina ?i paladiu ?i 63,5 kg de cupru.Aceste cantita?i nu reprezinta de?euri care trebuie îngropate sau incinerate,ci o resursa care trebuie respectata.Suntem hotarâ?i sa transformam Europa într-o „economie eficienta din punctul de vedere al resurselor”, dupa cum am stabilit în strategia Europa 2020.Dezideratul nostru nu se reduce la diminuarea impactului negativ asupra mediului ?i a emisiilor de gaze cu efect de sera, ci vizeaza în egala masura crearea de locuri de munca;numai în sectorul de reciclare a de?eurilor s-ar putea crea 500 000 de locuri de munca.”

Crestere mai mare, deseuri mai putine

Raportul arata ca în majoritatea statelor membre generarea de?eurilor are o tendin?a ascendenta (sau cel mult de stabilizare), însa mai pu?in pronun?ata decât rata cre?terii economice. În ultimii 10 ani, generarea de?eurilor municipale s-a stabilizat la aproximativ 524 de kg pe persoana pe an, de?i consumul casnic a crescut cu aproximativ 16% în aceea?i perioada. Asadar, s-ar putea face mai mult pentru reducerea generarii absolute de de?euri. De exemplu, aproximativ 25% din alimentele cumparate de gospodariile din UE sunt aruncate. În jur de 60% din aceste de?euri ar putea fi evitate, generând astfel o economie de 500 de euro pentru o familie într-un an.

Rezultate contrastante – marja semnificativa pentru progres

Exista diferente foarte mari între statele membre: ratele de reciclare variaza între câteva procente ?i 70%, În unele state membre, gropile de gunoi au disparut practic, însa în altele peste 90% din de?euri înca se îngroapa în pamânt. Exista deci o marja semnificativa de progres, dincolo de obiectivele minime actuale ale UE privind colectarea ?i reciclarea.

Trebuie încurajata introducerea unei combina?ii de instrumente economice ?i juridice utilizate de statele membre care au avut cele mai bune performan?e, inclusiv a interzicerii gropilor de gunoi, ?i aplicarea conceptului responsabilita?ii producatorului la fluxurile de de?euri suplimentare din întreaga UE. Pentru stimularea reciclarii, este necesar ca produsele sa fie concepute astfel încât sa corespunda politicilor în materie de de?euri. Întrucât îndeplinirea obiectivelor ambi?ioase privind reciclarea ?i prevenirea generarii de?eurilor necesita participarea întregii societa?i, raportul eviden?iaza importan?a unor eforturi continue în vederea îmbunata?irii participarii par?ilor interesate ?i a sensibilizarii opiniei publice.

Legislatie îmbunatatita – implementare adecvata

De?eurile reprezinta înca aproximativ 20% din toate cazurile de încalcare a legisla?iei de mediu . Dupa cum au demonstrat evenimentele recente din Ungaria ?i din Italia, implementarea deplina a legisla?iei în materie de de?euri este vitala pentru protejarea mediului ?i a sanata?ii umane.

Noua directiva-cadru privind de?eurile, care ar fi trebuit transpusa pâna la 12 decembrie 2010, nu a fost preluata în legisla?ia na?ionala a multor ?ari din UE. Statele membre au beneficiat de o perioada de tranzi?ie de doi ani pentru a institui masurile necesare conformarii cu noua directiva. Pâna acum însa, doar un numar mic de ?ari au informat Comisia cu privire la transpunerea legisla?iei. Comisia monitorizeaza îndeaproape situa?ia ?i, daca se dovede?te necesar, va lua masuri împotriva celor care nu implementeaza directiva.

Noua directiva modernizeaza ?i simplifica abordarea noastra în ceea ce prive?te politica în materie de de?euri, grupând-o în jurul no?iunii de ciclu de via?a. Directiva introduce o ierarhie obligatorie a de?eurilor ?i define?te ordinea priorita?ilor în tratarea de?eurilor. Prima prioritate este prevenirea generarii de de?euri, urmata de reutilizare, reciclare ?i alte opera?iuni de recuperare a de?eurilor, depozitarea în situri de tipul gropilor de gunoi reprezentând doar o solu?ie de urgen?a. Directiva instituie obliga?ia ca statele membre sa î?i modifice, într-o perspectiva moderna, planurile de gestionare a de?eurilor ?i sa elaboreze programe de prevenire a de?eurilor pâna în 2013. Trebuie de asemenea ca, pâna în 2020, statele membre sa recicleze 50% din de?eurile municipale ?i 70% din de?eurile din construc?ii ?i demolari.

Urmatoarele etape

Comisia va continua sa monitorizeze implementarea ?i asigurarea aplicarii legisla?iei în materie de de?euri la nivel na?ional, inclusiv a cerin?elor con?inute în noua directiva-cadru privind de?eurile. Comisia va încerca în egala masura sa elaboreze instrumente care sa sprijine statele membre la formularea în amonte a strategiilor ?i politicilor respective. Pentru a consolida ?i mai bine politicile în materie de de?euri, în 2012 Comisia va prezenta noi propuneri, inclusiv stabilirea masurilor concrete pe care le va adopta pentru ca Uniunea Europeana sa înainteze pe calea realizarii unei societa?i axate pe reciclare ?i eficiente din punctul de vedere al resurselor.

Sursa:http://ec.europa.eu/romania/news/190111_reciclare_ro.htm

Raportul si anexa tehnica: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

Comments are closed.