Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Guvernanta economica a UE: Comisia stabileste prioritatile anuale pentru cresterea economica a UE

Europa dispune de un plan cuprinzator pentru a face fata crizei si pentru a accelera cresterea economica a Europei. Acum, Europa trebuie sa îsi concentreze eforturile pentru a actiona în mod coordonat, tinând seama de prioritati. Acesta este obiectivul analizei pe care Comisia o prezinta astazi. Analiza anuala a cresterii, care indica o directie clara pe care ar trebui sa o urmeze Europa anul viitor, cuprinde zece actiuni urgente axate pe stabilitatea macroeconomica si consolidarea fiscala, reformele structurale si masurile de stimulare a cresterii. Analiza anuala a cresterii marcheaza începutul „semestrului european”, care schimba modul în care guvernele îsi concep politicile economice si fiscale. Dupa ce vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor transpune aceste recomandari atât în cadrul politicilor lor, cât si în cadrul bugetelor nationale. Prin urmare, pentru prima data, statele membre si Comisia vor aborda împreuna, într-un mod cuprinzator, aspecte precum stabilitatea macroeconomica, reformele structurale si masurile de stimulare a cresterii

Presedintele Barroso a declarat: „Odata cu analiza anuala a cresterii începe o noua etapa a integrarii europene. Ne propunem sa cream noi perspective si sa îmbunatatim semnificativ modul în care ne gestionam si ne coordonam economiile interdependente din cadrul Uniunii Europene. Acesta este modelul european. Astfel actioneaza guvernanta noastra economica. Analiza anuala a cresterii este un plan coerent si global de readucere a Europei pe traiectoria de crestere economica si de crestere a ratei de ocupare a fortei de munca. Daca masurile vor fi pe deplin puse în aplicare, sunt convins ca Europa poate îndeplini aceste obiective.”

Aceasta prima analiza anuala a cresterii marcheaza începutul unui noi ciclu de guvernanta economica în UE. Analiza reuneste diferite actiuni esentiale pentru a consolida pe termen scurt redresarea, pentru a tine pasul cu principalii nostri concurenti si pentru a pregati Uniunea Europeana în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020.

În comunicarea principala, Comisia se axeaza pe o abordare integrata a redresarii, bazata pe masuri-cheie în contextul strategiei Europa 2020, cuprinzând trei domenii principale:

  • necesitatea unei consolidari fiscale riguroase pentru a spori stabilitatea macroeconomica;
  • reforme structurale care sa asigure cresterea ratei de ocupare a fortei de munca
  • masuri de stimulare a cresterii.

Aceasta prima analiza anuala a cresterii este conceputa pentru a fi aplicata Uniunii Europene în ansamblul sau, însa va trebui ajustata în functie de situatia specifica a fiecarui stat membru.

Comisia propune zece actiuni grupate în trei domenii principale (a se vedea MEMO/11/11):

  • conditii prealabile fundamentale pentru crestere

1. punerea în aplicare a unei consolidari fiscale riguroase

2. corectarea dezechilibrelor macroeconomice

3. asigurarea stabilitatii sectorului financiar

  • mobilizarea pietelor fortei de munca, crearea unor oportunitati de angajare

1. actiuni menite sa sporeasca atractivitatea muncii

2. reformarea sistemelor de pensii

3. reintegrarea somerilor pe piata muncii

4. concilierea securitatii si a flexibilitatii

  • accelerarea cresterii

1. exploatarea potentialului pietei unice

2. atragerea capitalului privat pentru finantarea cresterii economice

3. asigurarea accesului la energie eficienta din punct de vedere al costurilor

Context

Ca parte a „semestrului european” (a se vedea MEMO/11/14) si dupa cum s-a anuntat în strategia Europa 2020, începând cu 2011, Comisia evalueaza în fiecare an principalele provocari economice cu care se confrunta UE si identifica actiuni prioritare pentru a raspunde acestor provocari. Actiunile sunt prezentate în cadrul unei „analize anuale a cresterii”, care va fi discutata în cadrul Consiliului European din primavara. Aceasta prima analiza anuala a cresterii cuprinde urmatoarele parti:

1. Comunicarea Comisiei: „Analiza anuala a cresterii: catre un raspuns cuprinzator la criza”

Prima parte cuprinde mesaje-cheie urgente, care se refera la domeniile fiscal si macroeconomic si la domenii „tematice”. Acestea reprezinta o selectie de aspecte care ar trebui abordate în mod prioritar de sefii de stat si de guverne în cadrul Consiliului European din martie.

2. Raportul privind progresele înregistrate în ceea ce priveste strategia Europa 2020

Acesta analizeaza progresele înregistrate în ceea ce priveste obiectivele principale ale UE, proiectele de programe nationale de reforma („PNR”) si programele de reforma preconizate de statele membre.

3. Raportul macroeconomic

Acesta ofera o perspectiva macroeconomica si indica cu precizie masurile care au cel mai mare potential de a genera efecte macroeconomice pozitive.

4. Raportul comun privind ocuparea fortei de munca

Acesta analizeaza situatia ocuparii fortei de munca si politicile legate de piata fortei de munca. De asemenea, acest raport constituie baza pentru „Raportul comun privind ocuparea fortei de munca”, care urmeaza a fi adoptat de Comisie si Consiliu în conformitate cu articolul 148 alineatul (5) din TFUE.

Analiza anuala a cresterii este însotita de:

5. Propunerea de Decizie a Consiliului privind liniile directoare pentru ocuparea fortei de munca

Este vorba de o extensie tehnica a liniilor directoare pentru ocuparea fortei de munca adoptate acum câteva luni, pentru a se respecta obligatia legala de a adopta anual astfel de linii directoare.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/120111_prioritati_economice_ro.htm

Comments are closed.