Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

UE ratifica prevederile Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

In urma acestei ratificari oficiale, Uniunea Europeana devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Conventia este menita sa asigure ca persoanele cu handicap îsi pot exercita drepturile în conditii de egalitate cu toti ceilalti cetateni. Acesta este primul tratat general privind drepturile omului ratificat de UE în ansamblul sau. Tratatul a fost semnat, de asemenea, de toate cele 27 de state membre ale UE si ratificat de 16 dintre acestea (a se vedea anexa). UE devine astfel cea de a 97-a parte la acest tratat, care stabileste norme minime pentru protectia si salvgardarea unei game complete de drepturi civile, politice, sociale si economice pentru persoanele cu handicap. Acesta reflecta angajamentul mai larg al UE de a crea o Europa fara obstacole pentru cele 80 de milioane de persoane cu handicap estimate în UE pâna în 2020, astfel cum este precizat în Strategia Comisiei Europene pentru persoanele cu handicap (IP/10/1505)

Este o veste buna pentru noul an si un reper important pentru istoria drepturilor omului, întrucât este prima data când UE devine parte la un tratat international privind drepturile omului.As dori sa multumesc presedintiei belgiene pentru excelenta sa cooperare, care a facut posibila încheierea rapida si fructuoasa a procesului de ratificare”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar european pentru justitie.„Conventia Natiunilor Unite promoveaza si protejeaza drepturile omului, precum si libertatile fundamentale ale persoanelor cu handicap.În noiembrie, Comisia a prezentat, pentru urmatoarea decada, o strategie UE pentru persoanele cu handicap,care cuprinde masuri concrete si un calendar precis de punere în aplicare a conventiei Natiunilor Unite.Invit toate statele membre care înca nu au ratificat conventia sa faca acest lucru imediat.?ine de responsabilitatea noastra colectiva sa ne asiguram ca persoanele cu handicap nu întâmpina obstacole suplimentare în viata lor de zi cu zi.”

UE a semnat Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la 30 martie 2007 (IP/07/446) data deschiderii acesteia spre semnare. Începând cu aceasta data, conventia a fost semnata de toate cele 27 de state membre ale UE si de înca 120 de state din lume. În urma încheierii procedurii de ratificare, UE în ansamblul sau este acum prima organizatie internationala care a devenit parte oficiala la conventie (precum si 16 state membre ale UE).

Conventia obliga partile sa asigure ca persoanele cu handicap îsi pot exercita drepturile pe deplin, în conditii de egalitate cu toti ceilalti cetateni (MEMO/10/198).

Pentru UE, aceasta înseamna sa asigure ca toata legislatia, politicile si programele la nivelul UE sunt conforme cu prevederile Conventiei privind drepturile persoanelor cu handicap, în limita competentelor UE. ?arile care au ratificat conventia, precum statele membre ale UE, ar trebui sa ia masuri în urmatoarele domenii: accesul la educatie, ocuparea fortei de munca, transport, infrastructuri si cladiri deschise accesului public, acordarea dreptului de vot, îmbunatatirea participarii politice si asigurarea capacitatii juridice depline a tuturor persoanelor cu handicap.

Partile care au ratificat conventia vor fi nevoite sa informeze periodic Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap cu privire la masurile luate în vederea punerii în aplicare a conventiei. Comitetul, alcatuit din experti independenti, va sublinia toate deficientele în punerea în aplicare a conventiei si va formula recomandari.

Strategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu handicap pune accentul pe oferirea capacitatii persoanelor cu handicap de a-si exercita drepturile în conditii de egalitate cu ceilalti, precum si pe eliminarea obstacolelor în viata de zi cu zi. Aceasta are în vedere, de asemenea, punerea în aplicare a prevederilor conventiei, atât la nivelul UE, cât si la nivel national. Strategia completeaza si sprijina actiunile statelor membre, care sunt principalele responsabile de politicile privind persoanele cu handicap.

Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/070111_conventie_handicap_ro.htm

Informatii suplimentare

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm Pagina principala de internet a dnei Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar pentru justitie, drepturi fundamentale si cetatenie: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm  

Comments are closed.