Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de peste 182 milioane de euro, prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, pentru a oferi asistenta tarilor afectate de inundatii în perioada mai-iunie 2010

Comisia Europeana a aprobat cererile a sase state (cinci state membre UE si Croatia) de acordare de asistenta pentru inundatiile care au avut loc în Europa Centrala în perioada mai-iunie 2010, oferind o finantare de peste 182 milioane de euro prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Ajutorul propus este de peste 105 milioane euro pentru Polonia, peste 20 milioane euro pentru Slovacia, peste 22 milioane euro pentru Ungaria, peste 5 milioane euro pentru Republica Ceha, circa 4 milioane euro pentru Croatia si circa 25 milioane euro pentru România.

Înainte ca sumele sa fie platite, ele trebuie sa fie confirmate de catre autoritatea bugetara (Parlamentul European si Consiliul), la începutul lui 2011 si se estimeaza ca vor fi varsate în martie 2011.

1. Context:

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat ca reactie la gravele inundatii care au avut loc în Europa Centrala în vara anului 2002. Regulamentul FSUE [1] a intrat în vigoare la 15 noiembrie 2002. Statele membre ale UE si statele care poarta negocieri pentru aderarea la UE (în prezent Turcia si Croatia) pot solicita asistenta financiara în eventualitatea unei catastrofe naturale majore.

2. Prezentare generala

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument relativ simplu din punct de vedere administrativ. În principiu, caracteristicile sale sunt urmatoarele:

În cazul unei „catastrofe majore”, exista un singur criteriu de eligibilitate, si anume pagube care sa depaseasca un anumit plafon, stabilit pentru fiecare tara.

FSUE poate interveni, în mod exceptional, pentru catastrofe mai mici, asa-numitele „catastrofe regionale extraordinare”, care afecteaza majoritatea populatiei unei regiuni, în cazul în care se considera ca dezastrul va avea efecte serioase si de lunga durata asupra stabilitatii economice si a conditiilor de viata.

De asemenea, tot în mod exceptional, FSUE poate interveni într-un stat membru sau într-un stat care poarta negocieri de aderare la UE, afectat de aceeasi catastrofa majora ca si un alt stat eligibil. În acest caz nu se aplica niciun criteriu specific.Ajutorul este platit imediat, într-o singura rata. Nu exista cerinte privind programarea sau co-finantarea.

Dat fiind ca finantarea FSUE nu este cuprinsa în cadrul bugetar obisnuit al UE, ci provine din resurse suplimentare care depasesc bugetul obisnuit al UE, Comisia nu poate decide singura privind acordarea asistentei financiare. Ea trebuie sa propuna autorita?ii bugetare (Consiliul ?i Parlamentul European) sa mobilizeze Fondul. Ajutorul nu poate fi platit decât dupa ce fondurile au fost deblocate printr-o procedura bugetara.

FSUE este foarte eficient ca instrument de refinantare pentru operatiuni de urgenta în urma unei catastrofe. Dupa ce ajutorul este acordat, acesta poate refinan?a anumite tipuri de masuri de urgen?a efectuate din prima zi a catastrofei.

Instrumentul este uneori perceput în mod eronat ca instrument de reac?ie rapida, acesta nefiind scopul în care a fost conceput.

3. Care este plafonul pentru acordarea de asistenta ?

FSUE ofera sprijin financiar pentru masuri de urgen?a în cazul unei catastrofe naturale majore, adica implicând daune directe de peste 3 miliarde euro la nivelul pre?urilor din 2002 (ceea ce în 2010 se ridica la circa 3,4 miliarde euro) sau 0,6% din venitul na?ional brut al ?arii afectate, luându-se în considerare valoarea cea mai mica.

În mod exceptional, FSUE poate fi mobilizat chiar daca pagubele înregistrate nu depasesc plafonul stabilit în cazul: (i) unui stat vecin afectat de aceea?i catastrofa grava ca si un alt stat eligibil; sau (ii) catastrofelor regionale extraordinare care afecteaza majoritatea populatiei din regiunea afectata si care au efecte serioase si de lunga durata asupra stabilitatii economice si a conditiilor de viata.

4.Ce masuri pot fi finantate prin intermediul FSUE ?

În principiu, platile oferite prin intermediul Fondului se limiteaza la finan?area opera?iunilor de urgen?a întreprinse de autorita?ile publice, pentru acoperirea unor daune pentru care nu se pot face asigurari (cum ar fi servicii de salvare, repunerea în func?iune a infrastructurilor, cazare provizorie, operatiuni de curatare a zonelor afectate de catastrofe, protejarea patrimoniului cultural împotriva unor daune suplimentare, etc). Nu sunt incluse aici daunele suferite de proprietati private sau pierderile de venituri, inclusiv din agricultura.

5. Care este bugetul anual ?

FSUE are un buget anual de 1 miliard de euro. Cu toate acestea, suma efectiv mobilizata variaza de la an la an, în func?ie de inciden?a catastrofelor (variind, la ora actuala, între 728 de milioane EUR mobiliza?i în 2002 ?i 19 milioane EUR mobiliza?i în 2008). Suma disponibila anual pentru catastrofe regionale extraordinare este limitata la 7,5% din bugetul anual al FSUE (75 milioane euro).

6. Cum se calculeaza valoarea ajutorului ?

O ?ara afectata de o catastrofa prime?te o cota inferioara de ajutor de 2,5% pentru daunele situate sub plafonul de 0,6% din venitul na?ional brut sau sub plafonul de 3,4 miliarde EUR si o cota superioara de ajutor de 6% pentru daunele care depa?esc plafonul. Aceasta permite ca, pentru daune de aceea?i amploare, ?arile relativ mai sarace sa primeasca, în termeni absolu?i, un ajutor mai mare decât ?arile mai bogate.

7. Care este procedura pentru a depune o cerere de finantare ?

Autorita?ile na?ionale ale ?arii afectate pot depune o cerere catre Comisie nu mai târziu de 10 saptamâni dupa aparitia primelor pagube (Comisia nu poate lua aceasta ini?iativa).Dupa aceea, Comisia evalueaza cererea ?i hotara?te daca sa activeze FSUE ?i suma pe care o considera adecvata pentru ajutor ?i propune autorita?ii bugetare mobilizarea acesteia.

Ajutorul este platit într-o singura rata dupa semnarea cu statul beneficiar a unui acord de punere în aplicare. Dupa acordarea ajutorului, acesta poate fi folosit pentru refinantarea masurilor de urgenta care au fost luate înca din prima zi a catastrofei.

8. Câte cereri au fost primite pâna acum ?

(Situatia la 16 decembrie 2010): Din 2002, Comisia a primit 85 de cereri pentru asistenta financiara prin intermediul Fondului, dintre care 17 numai în 2010. Dintre aceste 85 de cereri, 42 au fost aprobate, majoritatea pentru catastrofe majore. Ajutorul financiar acordat s-a ridicat la peste 2,15 miliarde euro, iar alte 262 milioane sunt în curs de a fi acordate.

9. Detalii privind decizia din 15 decembrie a Comisiei:

 

Beneficiar Valoarea Daunelor (in euro) Finantare FSUE (in euro)
Polonia 2 300 000 000 105 567 155
Slovacia 561 000 000 20 430 841
Ungaria 719 000 000 22 485 772
Republica Ceha 204 000 000 5 111 401
Croatia 153 000 000 3 825 983
Romania 876 000 000 24 967 741

 

Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/17122010_fond_solidaritate_ro.htm

Comments are closed.