Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Dreptul la un proces echitabil: guvernele UE aproba un act legislativ care garanteaza dreptul persoanelor suspectate de comiterea unei infractiuni de a fi informate în cadrul procedurilor penale

Statele membre au aprobat un proiect de act legislativ care garanteaza persoanelor acuzate dreptul de a fi informate în cadrul procedurilor penale, la doar patru luni dupa prezentarea unei propuneri în acest sens de catre Comisie (a se vedea IP/10/989) . Persoanele suspectate de comiterea unei infractiuni vor trebui informate cu privire la drepturile lor, într-o limba pe care acestea o înteleg. Masura adoptata va garanta ca statele membre ale UE, în cazul tuturor persoanelor arestate – sau care fac obiectul unui mandat european de arestare – vor efectua o comunicare în scris a drepturilor acestora, enumerând toate drepturile fundamentale garantate în cadrul procedurilor penale. Comisia a furnizat statelor membre un model de comunicare ce va fi tradus în cele 22 de limbi oficiale ale UE. Parlamentul European trebuie sa voteze aceasta noua masura. În completarea dreptului la traducere si interpretare (a se vedeaIP/10/1305 si memo MEMO/10/351) , dreptul la informare în cadrul procedurilor penale face parte dintr-un ansamblu de masuri privind dreptul la un proces echitabil care vizeaza consolidarea încrederii în spatiul de justitie unic al UE.

„Acordul din 03.12.2010 al ministrilor de justitie ai UE cu privire la comunicarea în scris drepturilor reprezinta o noua etapa care va contribui la garantarea dreptului la un proces penal echitabil, în toate statele membre ale UE, pentru persoanele suspectate de comiterea unei infractiuni,” a declarat dna Viviane Reding, vicepresedinte si comisar european pentru justitie. „Sunt extrem de multumita de rapiditatea cu care guvernele UE au actionat în legatura cu aceasta masura importanta. Sunt sigura ca Parlamentul European va reactiona la fel de rapid pentru a vota aceasta masura importanta si pentru a conferi cetatenilor drepturi concrete. Construim, într-adevar, un spatiu de justitie unic care va consolida încrederea reciproca între cetateni si autoritatile judiciare din cele 27 de state membre. Ne asiguram de faptul ca standarde procedurale minime sunt respectate în ansamblul Uniunii Europene.”

Odata cu intrarea în vigoare, aceasta noua masura va garanta ca autoritatile de politie si procurorii vor furniza persoanelor suspectate de comiterea unor infractiuni informatii cu privire la drepturile lor. În urma unei arestari, aceste informatii vor fi furnizate în scris de catre autoritati, în cadrul unei comunicari în scris a drepturilor, elaborata într-un limbaj simplu, uzual. Aceasta va fi adresata întotdeauna, dupa arestare, persoanei suspectate de comiterea unei infractiuni, indiferent daca aceasta o solicita sau nu, împreuna cu o traducere, daca este necesar.

Comunicarea în scris a drepturilor va cuprinde detalii practice cu privire la drepturile persoanelor acuzate:

  • dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat;
  • dreptul de a fi informat cu privire la motivele acuzarii si, daca este cazul, de a i se acorda accesul la dosarul cauzei;
  • dreptul la interpretare si traducere pentru cei care nu înteleg limba în care se desfasoara procedurile;
  • dreptul de a fi adus cu promptitudine în fata unei instante dupa arestare.

Comunicarea în scris a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare si la reducerea cailor de atac introduse. Într-un caz recent, instantele din Regatul Unit au executat un mandat de arestare european emis de Portugalia în ceea ce priveste un cetatean britanic. Mandatul, care îl condamna la doi ani de închisoare, a necesitat peste 14 luni si sase hotarâri judecatoresti pentru a fi executat. Justitia ar fi fost aplicata mult mai rapid si costurile ar fi fost mai mici daca informatia despre motivele acuzarii ar fi fost oferita chiar la începutul procedurilor penale. În plus, s-ar fi evitat cai de atac inutile.

În fiecare an exista peste 8 milioane de procese penale în UE. În prezent, posibilitatea ca cetatenii sa fie bine informati cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestati si pusi în fata unei acuzatii penale, variaza în UE, chiar daca toate cele 27 de state membre ale UE au sustinut dreptul persoanelor la un proces echitabil prin semnarea Conventiei europene a drepturilor omului. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar printr-o comunicare orala a drepturilor lor procedurale, în timp ce în alte state membre comunicarile scrise sunt tehnice cu o structura complexa si nu sunt furnizate decât la cerere.

Istoric:

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, confera UE competenta de a adopta masuri de consolidare a drepturilor cetatenilor UE, în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special a drepturilor persoanelor fizice implicate în proceduri penale.

Respectarea dreptului la un proces echitabil si la aparare este consacrata în articolele 47 si 48 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum si în articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (CEDO).

Directiva Comisiei privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale reprezinta a doua etapa dintr-o serie de masuri de stabilire a unor standarde comune ale UE în materie penala.

Prima masura, care presupune dreptul persoanelor suspectate de comiterea unei infractiuni la traducere si interpretare, a fost deja aprobata de Consiliu (IP/10/1305).A doua masura – comunicarea în scris a drepturilor – a fost propusa de catre Comisie în iulie 2010(IP/10/989) si aprobata astazi de catre Consiliul Uniunii Europene. Urmatoarele masuri, planificate de Comisie pentru anul 2011, vor lua forma unei directive privind dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat, urmata de un act privind dreptul de a comunica cu rudele, angajatorii si autoritatile consulare

Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/03122010 dreptul la un proces echitabil ro.htm

Comments are closed.