Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Drepturile si obligatiile dumneavoastra

Directivele UE privind combaterea discriminarii – ce contin acestea

Directiva privind egalitatea rasiala (2000/43/CE) de combatere a discriminarii pe motive de rasa si origine etnica

 • Protectie împotriva discriminarii pe motive de rasa sau origine etnica în legatura cu ocuparea fortei de munca si formarea profesionala, educatia, protectia sociala, calitatea de membru într-o organizatie si accesul la bunuri si servicii.
 • Definitii ale discriminarii directe si indirecte, precum si ale hartuirii.
 • Masuri pozitive pentru a asigura egalitatea deplina în practica.
 • Dreptul de a depune o plângere prin intermediul unei proceduri judiciare sau administrative, cu sanctiuni corespunzatoare pentru cei care se fac vinovati de discriminare.
 • Exceptari limitate de la principiul egalitatii de tratament (în cazul în care un tratament diferit pe motive de rasa sau origine etnica reprezinta o cerinta ocupationala reala).
 • Împartirea sarcinii probei în procesele civile si administrative: victima trebuie sa furnizeze dovezi cu privire la pretinsa discriminare, acuzatul trebuie sa dovedeasca ca nu a existat nicio încalcare a principiului egalitatii de tratament.
 • O organizatie în fiecare tara a Uniunii Europene în vederea promovarii egalitatii de tratament si acordarii de asistenta victimelor discriminarii rasiale.

Directiva-cadru privind ocuparea fortei de munca (2000/78/CE)

de combatere a discriminarii pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuala

 • Principiul egalitatii de tratament în legatura cu ocuparea fortei de munca si formarea profesionala fara deosebire de religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuala.
 • Norme identice celor ale Directivei privind egalitatea rasiala în ceea ce priveste definitiile discriminarii si hartuirii, ale masurilor pozitive, ale dreptului la o cale de atac si ale împartirii sarcinii probei.
 • Angajatorii trebuie sa furnizeze amenajari rezonabile pentru a permite persoanelor cu handicap care sunt calificate sa participe la activitati de formare profesionala sau munca remunerata.
 • Exceptari limitate de la principiul egalitatii de tratament, în cazul în care trebuie pastrat etosul unei organizatii religioase sau în cazul în care un angajator are nevoie de un angajat dintr-o anumita categorie de vârsta.

Propunerea de directiva COM(2008) 426

de combatere a discriminarii pe motive de vârsta, handicap, orientare sexuala si religie sau convingeri în afara locului de munca

Aceasta noua directiva, adoptata de Comisie în iulie 2008 si supusa în prezent negocierii, propune urmatoarele:

 • Tratament egal în domeniile protectiei sociale, inclusiv securitate sociala si servicii medicale, educatiei, accesului la bunuri si furnizarii de bunuri si servicii disponibile în comert, inclusiv locuinte. Directiva va interzice discriminarea directa si indirecta, precum si hartuirea si victimizarea.
 • În cazul persoanelor cu handicap va exista o obligatie de a le asigura acestora accesibilitate generala, precum si „amenajari rezonabile”. Ambele sunt supuse conditiei de a nu presupune o sarcina disproportionata pentru furnizorii de servicii.

Drepturile si obligatiile dumneavoastra

Legislatia europeana antidiscriminare stabileste un set consecvent de drepturi si obligatii în toate tarile UE, inclusiv proceduri de asistenta a victimelor discriminarii.

Drepturile dumneavoastra – Toti cetatenii UE au dreptul:

  • la protectie jurisdictionala împotriva discriminarii directe si indirecte pe motive de rasa sau origine etnica în legatura cu educatia, securitatea sociala, serviciile medicale si accesul la bunuri si servicii
  • la egalitate de tratament în legatura cu ocuparea fortei de munca si formarea profesionala fara deosebire de rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, orientare sexuala, handicap sau vârsta
  • de a actiona în vederea combaterii discriminarii pe motivele mentionate anterior
  • la asistenta din partea unei organizatii nationale care promoveaza egalitatea de tratament si sprijina victimele discriminarii rasiale

de a depune o plângere printr-o procedura (de conciliere) judiciara sau administrativa si de a se astepta la sanctiuni corespunzatoare pentru cei care se fac vinovati de discriminare

Obligatiile dumneavoastra – În calitate de angajator din UE, trebuie:

 • sa puneti în aplicare principiul egalitatii de tratament, fara deosebire de rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuala, în legatura cu ocuparea fortei de munca si activitatile de formare profesionala
 • sa furnizati amenajari rezonabile care sa raspunda nevoilor persoanelor cu handicap, inclusiv masuri corespunzatoare pentru a permite unei persoane cu handicap sa aiba acces la un loc de munca sau la formare profesionala, cu conditia ca aceste masuri sa nu presupuna o sarcina disproportionata pentru angajator
 • sa oferiti acces egal la un loc de munca, criterii de selectie si conditii de recrutare egale, orientare profesionala sau formare, inclusiv experienta practica de munca si apartenenta la organizatii
 • sa întemeiati sistemele de clasificare profesionala pentru stabilirea grilei de salarizare pe aceleasi criterii, fara deosebire de rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuala.

Sursa:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=425&langId=ro

Comments are closed.