Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Extinderea concediului de maternitate la 20 de saptamâni, platite în totalitate

Concediul minim de maternitate în UE ar trebui sa fie extins de la 14 la 20 de saptamâni si sa fie platit 100%, oferind însa o anumita flexibilitate statelor care dispun deja de prevederi privind acest tip de concediu din motive de familie. Majoritatea deputatilor au aprobat si dreptul la concediul de paternitate platit, de cel putin doua saptamâni.

Extinderea concediului de maternitate la 20 de saptamâni, platite în totalitate

Concediul minim de maternitate în UE ar trebui sa fie extins de la 14 la 20 de saptamâni si sa fie platit 100%, oferind însa o anumita flexibilitate statelor care dispun deja de prevederi privind acest tip de concediu din motive de familie. Majoritatea deputatilor au aprobat si dreptul la concediul de paternitate platit, de cel pu?in doua saptamâni.

Majoritatea parlamentarilor europeni au votat în favoarea extinderii concediului minim de maternitate de la 14 la 20 de saptamâni, depasind astfel perioada sugerata de propunerea Comisiei Europene, într-o rezolu?ie elaborata de Edite Estrela (S&D, PT) si adoptata cu 390 voturi pentru, 192 împotriva si 59 de abtineri.

În cazul în care întru-un stat membru exista un sistem de concediu din motive familiale disponibil la nivel national, ultimele patru saptamâni pot fi considerate drept concediu de maternitate.

În octombrie 2008, Comisia a propus revizuirea legislatiei actuale (directiva 92/85), ca parte a “Pachetului de Conciliere” (a vietii profesionale cu cea de familie), conform Conventiei ILO privind protectia maternitatii din 2000.

Membrii Parlamentului au sustinut propunerea Comisiei ca, din totalul concediului de maternitate, sase saptamâni trebuie sa fie luate imediat dupa nastere.

Lucratoarele care îsi iau concediu de maternitate trebuie sa primeasca salariul integral, 100% din salariul ultimei luni lucrate sau media salariilor lunare, se arata în rezolutia adoptata. În ceea ce priveste plata, Comisia propune plata integrala pentru primele sase saptamâni ale concediului de maternitate, iar pentru restul perioadei, recomanda plata integrala. Aceasta prevedere nu este obligatorie din punct de vedere legal, dar suma remuneratiei nu poate sa fie mai mica decât nivelul platii concediului medical.

Propunerea legislativa are ca obiectiv fixarea de standarde minime la nivel UE, dar statele membre au dreptul sa introduca sau sa mentina reguli care sunt mai favorabile decât cele prevazute în directiva.

“Maternitatea nu poate fi considerata drept o povara adusa sistemelor de securitate sociala”, a declarat raportoarea Edite Estrela (S&D, PT) în cadrul dezbaterii de luni.

Concediul de paternitate

Statelor membre li se solicita sa ofere tatilor dreptul la un concediu de paternitate platit integral, de cel putin doua saptamâni, în perioada concediului de maternitate, se mentioneaza în textul adoptat. Membrii Parlamentului care s-au opus acestei prevederi au considerat ca acest concediu de paternitate nu este inclus în obiectivele legislatiei, aceasta având ca obiect “sanatatea si securitatea femeilor gravide”.

Drepturi de munca

Parlamentul a adoptat de asemenea amendamente care vor preveni concedierea femeilor însarcinate, de la începutul sarcinii si pâna la sase luni de la sfârsitului concediului de maternitate. Mai mult, se mentioneaza ca femeile trebuie sa aiba dreptul de a se întoarce la pozitia lor, sau la un “post echivalent” – o pozitie cu aceeasi remuneratie, aceeasi categorie profesionala si aceeasi fisa a postului ca acelea avute înaintea începerii concediului de maternitate.

Parlamentul a subliniat ca aceasta categorie de lucratoare nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte si ore suplimentare în decursul celor 10 saptamâni premergatoare datei la care urmeaza sa nasca pe durata restului perioadei de sarcina, în cazul în care acest lucru este necesar pentru sanatatea mamei sau a fatului si în timpul întregii perioade de alaptare.

Mai multe informatii

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100223BKG69360+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Studiu de impact privind costurile si beneficiile concediului de maternitate si de paternitate platit

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=FEMM

Q&A – Evaluarea impactului

http://www.europarl.europa.eu/ro/pressroom/content/20101006BKG85288

Comments are closed.