Harta


View Europe Direct Timis in a larger map

00 800 67 89 10 11


SUNĂ GRATUIT PENTRU INFORMAȚII DESPRE EUROPA

Ce informații poți obține . . . click aici pentru mai multe informații

Combaterea discriminarii

Legislatia UE

Începând cu anul 2000, pe lânga prevederile destinate sa asigure egalitatea de tratament între femei si barbati, se aplica o legislatie antidiscriminare pentru a garanta niveluri minime de egalitate de tratament si de protectie pentru toti cetatenii care traiesc si muncesc în Europa.

Aceste dispozitii vizeaza garantarea aplicarii unui tratament egal pentru toti, indiferent de:

 • origine rasiala sau etnica
 • religie si convingeri
 • handicap
 • orientare sexuala
 • vârsta

Egalitatea de tratament se refera la numeroase aspecte ale vietii de zi cu zi – atât la locul de munca, cât si în diverse sectoare precum educatia, asistenta medicala si accesul la bunuri si servicii.

Informarea cetatenilor cu privire la drepturile si obligatiile care le revin în baza legislatiei europene în materie de egalitate reprezinta o tema majora pentru Comisia Europeana.

Cum puteti obtine ajutor?

Acest site de internet explica drepturile si obligatiile care va revin în baza legislatiei europene în materie de egalitate si contine punctele de contact din tara dumneavoastra unde puteti solicita consiliere sau informatii suplimentare (accesati linkurile de pe aceasta pagina).

Legislatia are o importanta vitala în lupta pentru egalitate, însa suntem constienti ca trebuie sa facem mai mult decât atât. De aceea, Uniunea Europeana sprijina o serie de masuri de combatere a discriminarii – de la finantarea unor proiecte, pâna la realizarea de studii prin care sa contribuie la sensibilizarea publicului si la campaniile de informare.

Organizatii de sprijin

Comisia Europeana doreste sa asigure participarea tuturor reprezentantilor societatii la promovarea egalitatii de tratament la nivel european. Aceasta presupune reunirea si colaborarea cu o paleta larga de organizatii si organisme. Comisia Europeana sprijina numeroase organizatii ale societatii civile reprezentând cetatenii care s-ar putea confrunta cu diverse forme de discriminare în Europa.

Sensibilizarea publicului

Legislatia si initiativele politice europene sunt eficiente doar în masura în care sunt cunoscute si întelese de catre cetateni. Comisia Europeana a lansat o campanie paneuropeana de informare, intitulata „Pentru diversitate. Împotriva discriminarii”. Obiectivul campaniei este de a sensibiliza cetatenii fata de legislatia în materie de egalitate si de a promova beneficiile pe care diversitatea le poate aduce la locul de munca si în societate, în general.

O serie de activitati de sensibilizare a populatiei la nivel national au fost sprijinite initial de programul de actiune comunitara pentru a combate discriminarea, în 2004.

Formare

Comisia Europeana admite ca formarea este unul din cele mai bune instrumente care permit realizarea unor schimbari reale în lupta împotriva discriminarii. În 2007, prin intermediul programului de finantare PROGRESS , Comisia a lansat o noua serie de activita?i de formare în domeniul combaterii discriminarii. Acestea au continuat pe parcursul anului 2008.

Rromii

Comunitatea rroma este în prezent cea mai importanta minoritate etnica din UE. De aceea, masurile destinate sa promoveze egalitatea de tratament pentru rromi prezinta un deosebit interes pentru Uniunea Europeana. UE actioneaza în directia sprijinirii comunitatilor de rromi, tigani si nomazi din Europa.

Egalitate de sanse între femei si barbati

Egalitatea între femei si barbati reprezinta un drept fundamental, o valoare comuna a Uniunii Europene si o conditie necesara pentru îndeplinirea obiectivelor de crestere, ocupare a fortei de munca si coeziune sociala la nivelul UE. Desi exista înca o serie de inegalitati, în ultimele decenii, UE a facut progrese semnificative pentru ca femeile si barbatii sa beneficieze de sanse egale. Acest lucru se datoreaza, în primul rând, legislatiei privind tratamentul egal, masurilor destinate sa integreze principiul egalitatii de sanse în toate politicile comunitare si masurilor specifice privind promovarea femeilor.

Legislatie

Numeroase acte legislative europene sunt dedicate egalitatii între femei si barbati. Este vorba, mai ales, de dispozitii cuprinse în tratate si de directive privind accesul la locurile de munca, plata egala, protectia maternitatii, concediul pentru cresterea copilului, securitatea sociala si regimurile profesionale de securitate sociala, sarcina probei în cazuri de discriminare si activitatile independente. Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie reprezinta un alt element cheie.

Foaia de parcurs pentru egalitatea de sanse între femei si barbati

Foaia de parcurs pentru egalitatea de sanse între femei si barbati stabileste prioritatile pentru perioada 2006-2010. Aceasta combina initiativele specifice si integrarea principiului egalitatii între femei si barbati în toate politicile si activitatile UE.

Situatia femeilor si barbatilor în UE

Care este situatia în UE când vine vorba despre egalitatea între femei si barbati? Progresele realizate în acest domeniu sunt evaluate în fiecare an si prezentate într-un raport privind egalitatea între femei si barbati.

Iata câteva exemple:

 • Numarul femeilor încadrate în munca este în crestere, dar ramâne inferior celui al barbatilor, chiar daca majoritatea studentilor si absolventilor de universitate sunt femei.
 • Femeile continua sa câstige, în medie, cu 17.8% mai putin decât barbatii pentru fiecare ora lucrata, iar aceasta cifra se mentine la un nivel stabil.
 • Femeile sunt înca slab reprezentate în functii de decizie politica si economica, desi, în ultimul deceniu, a crescut numarul celor care ocupa astfel de posturi.
 • Responsabilitatile familiale sunt înca inegal repartizate între femei si barbati.
 • Riscul saraciei este mai mare în cazul femeilor decât în cel al barbatilor.
 • Femeile sunt principalele victime ale violentei bazate pe criterii de sex. De asemenea, femeile si fetele sunt mai vulnerabile la traficul de fiinte umane.

Finantare comunitara

PROGRESS (2007-2013) este un program financiar menit sa sprijine promovarea si integrarea eficienta a principiului egalitatii între femei si barbati în toate politicile UE. este o alta modalitate de promovare a principiului amintit.

Institutul european pentru egalitatea de sanse între femei si barbati

Institutul european pentru egalitatea de sanse între femei si barbati îsi propune sa ofere expertiza, sa difuzeze informatii si sa sensibilizeze cetatenii fata de egalitatea de sanse între femei si barbati.

Reteaua pentru promovarea femeilor în functii de conducere

În iunie 2008, a fost lansata Reteaua europeana pentru promovarea femeilor în functii de conducere în politica si economie. Reteaua constituie o platforma la nivel european destinata schimbului de bune practici si de strategii de succes menite sa asigure o reprezentare echilibrata a femeilor si barbatilor în posturi de conducere.

Comitetul consultativ pentru egalitatea de sanse între femei si barbati

Comitetul consultativ pentru egalitatea de sanse între femei si barbati sprijina Comisia în formularea si punerea în aplicare a masurilor UE menite sa promoveze egalitatea de sanse între femei si barbati. Comitetul încurajeaza schimburile de experienta, politici si bune practici între statele membre si diferitele parti implicate. În acest scop, Comitetul transmite Comisiei avize privind diverse aspecte relevante pentru promovarea egalitatii de sanse între femei si barbati în UE. Comitetul este alcatuit din reprezentanti ai statelor membre, ai partenerilor sociali la nivel comunitar si ai organizatiilor neguvernamentale.

Comitetul a fost constituit în 1981, în baza Deciziei Comisiei 82/43/CEE.

http://ec.europa.eu/social

Comments are closed.